NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 2018

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO  1 kwietnia 2018
ŻYCZENIA BISKUPA ŁOMŻYŃSKIEGO NA WIELKANOC 2018
Umiłowani Bracia i Siostry,
     W naszych kościołach brzmi już radosne Alleluja! Nasz Pan Jezus Chrystus skruszył więzy śmierci, podeptał szatana i jako zwycięzca wyszedł z otchłani. Celebrując tę najważniejszą prawdę naszej wiary, składam Wam wraz z Księżmi Biskupami, serdeczne życzenia. Niech Zmartwychwstały Pan umacnia w Was wiarę i ufność w miłość Boga; niech wypełnia codzienność dobrem a serca pokojem; niech daje siłę do odważnego bycia Jego świadkiem w naszej Ojczyźnie i poza Jej granicami.
Wam - Umiłowani Diecezjanie - oraz wszystkim, którzy razem z Wami zasiądą dziś do świątecznego stołu z serca błogosławię.          

+ Janusz Stepnowski   Wasz Biskup
          1. Od wczesnego rana pozdrawiamy się dzisiaj radosnym: Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Jest to nasze wielkanocne wyznanie wiary. Na tej prawdzie opiera się całe chrześcijaństwo i wiara Kościoła. Od świadków Zmartwychwstałego rozpoczęło się głoszenie Dobrej Nowiny na całym świecie. Niech prawda o powstaniu z martwych naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, która niesie także nadzieję naszego zmartwychwstania, przenika całe nasze życie. Niech będzie ukojeniem w cierpieniu i smutku, niech stanie się źródłem radości w naszej codzienności. Niech dodaje siły w zmaganiu się ze słabościami i wzrastaniu w cnotach. Niech przenika nasze życie rodzinne, zawodowe i społeczne. Niech pozwoli nam w całkowitej szczerości serca świętować dzień radosnego zwycięstwa życia nad śmiercią. Życzymy sobie wzajemnie błogosławionych i szczęśliwych Świąt Wielkanocnych.
Pragnę podziękować wszystkim za przygotowanie naszego parafialnego kościoła do przeżywania tych najważniejszych świąt chrześcijańskich: za jego posprzątanie, przygotowanie dekoracji i liturgii na czas Triduum Paschalnego oraz za czynny i żywy udział w liturgiach minionych dni. Niech Wam wszystkim dobry Bóg wynagrodzi obfitością swojej łaski. Pani Dorocie ze Smolech i dziewczętom z jej grupy do bierzmowania, Panu Kościelnemu, Ks. Markowi Pani Organistce, agacie i Eli za zrobienie Ciemnicy i Grabu Pańskiego, Pani Dorocie za dekoracje kwiatowe w grobie i w kościele.  Druhom Strażakom, MDP za straż przy Grobie Pańskim, całej asyście procesyjnej i wam wszystkim drodzy parafianie i goście za czynny udział w tej procesji rezurekcyjnej i obwieszczanie światu, że Pan rzeczywiście Zmartwychwstał.

          2. Msze Święte dzisiaj jeszcze o godz. 10.00. i o 12.00. Ofiary składane na tacę są  przeznaczone na wymianę tynków na parkanie cmentarza grzebalnego. W ramach świątecznego popołudniowego wypoczynku, może przechadzki czy przejażdżki, pamiętajmy także o chwili modlitwy przy grobach naszych najbliższych, którzy przez chrzest zostali włączeni w Chrystusa i teraz oczekują na pełny udział w Jego zmartwychwstaniu. Jutro, w Poniedziałek Wielkanocny, Msze Święte będą sprawowane w następującym porządku: 9.00. 10.30. i 12.00.  Ofiary składane na tacę będą przeznaczone na KUL i nauczanie katolickie.  
          3. Uroczyste świętowanie Wielkanocy rozciąga się na oktawę. Każdy dzień tego tygodnia ma rangę uroczystości. Dlatego w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
          4. W tygodniu wielkanocnym przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Uczcijmy te dni przez przyjęcie Komunii św. i udział w nabożeństwach. Wszystkie Msze Święte będą sprawowane z modlitwami ku czci Chrystusa zmartwychwstałego.
          5. Codziennie po Mszy Św. o godz. 7.00. odmawiamy Nowennę do Miłosierdzia Bożego, a w następną niedzielę, Niedzielę Miłosierdzia Bożego, po każdej Mszy Świętej we wspólnej modlitwie koronką będziemy wypraszać miłosierdzie dla nas i całego świata.
          6.  W tym roku ze względu na Wielki Tydzień uroczystość Zwiastowania Pańskiego i Dzień Świętości Życia został przeniesiony na 9 kwietnia.
          7. Dzieci, które otrzymały skarbonki „Caritas” na jałmużnę wielkopostną przynoszą je do kościoła w czasie Wielkiego Tygodnia s Święta Wielkanocne i w Niedzielę Miłosierdzia Bożego.
          8. Prasa Katolicka wyłożona jest na stoliku przy wyjściu z kościoła. Ofiarę za prasę wrzucamy do skarbony.  
          9. Sakrament Małżeństwa mają zamiar zawrzeć następujące osoby:   Grzegorz Borowy kaw z parafii naszej i Adriana Janczewska panna z parafii Andrzejewo zap.2. Kto by wiedział o przeszkodach zachodzących między tymi osobami proszony jest o zgłoszenie tego faktu w kancelarii parafialnej.
          10. W tym tygodniu zmarła + Kazimiera Zadrożna lat 84 z Chmielewa. Pogrzeb w II dzień Świąt Wielkanocy o godz. 13.30.

Nab. Żał. od uczestników pogrzebu 02.05. godz. 7.25.

Od syna Jana 21.09. godz. 7.25.
Od córki Krystyny z rodziną 24.09. godz. 7.25.
Od córki Jadwigi z rodziną    25.09. godz. 7.25.
Od sąsiadki Wandy Stokowskiej 25.09. godz. 7.25.
Od synowej Doroty i wnuczki Karoliny 26.09. godz. 7.25.
Od teściowej Janiny 07.12. godz. 7.00.
Od Danuty Wrony 14.12. godz. 17.00.
Od siostry Genowefy z rodziną 27.09. godz. 7.25
Od wnuczka Tomka z żoną i dziećmi 13.12. godz. 7.00.
Od sąsiadów z Budziszewa r. Piwońskich 12.12. godz. 7.00.