Duszpasterze

Proboszcz:

Ks. kan. Piotr KAPELAŃSKI - od 2004r.

tel. 296443728

Wikariusz

Ks. mgr Marek CHRZANOWSKI - od 2013 r.

tel. 296443729