Litania i pieśni o św. Rochu

Litania do świętego Rocha

Kyrie elejson, Chryste elejson.
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba Boże zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco jedyny Boże zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo, - módl się za nami!
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Święty Rochu, Chrystusa wyznawco,
Święty Rochu, drogi klejnocie całego świata,
Święty Rochu, patronie chorych i konających,
Święty Rochu, godny Synu i ozdobo królestwa francuskiego,
Święty Rochu, ojcze ubogich najłaskawszy,
Święty Rochu, wzgardzicielu świata najmężniejszy,
Święty Rochu, pielgrzymie ziemski najcierpliwszy,
Święty Rochu, obywatelu niebieski najchwalebniejszy,
Święty Rochu, najosobliwszy patronie od zarazy,
Święty Rochu, cudotwórco wielki Chrystusowy,
Święty Rochu, obrońco wiary świętej najpotężniejszy,
Święty Rochu, przedziwny Chrystusowego ubóstwa naśladowco
Święty Rochu, najtroskliwszy wdów i sierot opiekunie,
Święty Rochu, żarliwy dusz miłośniku,
Święty Rochu, lekarzu chorób ludzkich najskuteczniejszy
Święty Rochu, wizerunku prawdziwej pobożności,
Święty Rochu, wodzu w drodze cnót najdoskonalszy,
Święty Rochu, przykładzie cudowny Ducha apostolskiego,
Święty Rochu krzyża Pańskiego miłośniku najcierpliwszy,
Święty Rochu, życiem Aniele najniewinniejszy,
Święty Rochu, wielki i skuteczny Patriarcho ludu Bożego,
Święty Rochu, darem i Duchem Boskim Przedziwny Proroku,
Święty Rochu, najgorliwszy nieumiejętnych doktorze,
Święty Rochu, prawdziwy życia Chrystusowego wyznawco,
Święty Rochu, najmocniejszy Panieńskiej czystości obrońco,
Święty Rochu, w którym wszystkich Świętych zasługi z Boskiej dobroci szanujemy i czcimy,
Święty Rochu, całego świata Patronie od zarazy morowego powietrza,
Święty Rochu, w szpitalach służący,Boże, w Trójcy Świętej jedyny, przez zasługi świętego Rocha, gorliwego miłośnika Twego prosimy Ciebie:
Wysłuchaj nas Panie
Abyś nas od powietrza, głodu, ognia i wojny wybawić raczył,
Abyś nas od skazy grzechowej zachować raczył,
Abyś nas, za przykładem świętego Rocha, w służbie Twojej świętej utwierdzić raczył,
Abyś nam, synom i córkom jego, pokój, zgodę i miłość prawdziwą dać raczył,
Synu Boży, Ciebie prosimy...

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

 

Módlmy się.
Boże, który świętemu Rochowi obiecałeś przez swego Anioła, że każdy, pobożnie go wzywający, będzie wolny od wszelkiej zarazy, spraw, abyśmy obchodząc jego pamiątkę, mocą jego zasług, zostali zachowani od śmiertelnej choroby ciała i duszy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


 

Wielce kochany w Bogu Rochu święty,
Któryś dla zasług jest do nieba wzięty,
Uproś nam zdrowie u zagniewanego Boga naszego.
Bo gdy Ty będąc jeszcze tu na ziemi,
Słynąłeś światu cudami wielkimi,
Że sam Bóg z nieba Anioła swojego Zesłał takiego
Żebyś uleczył ranę w lewej nodze,
Strzałą okrutną, przestrzeloną srodze ,
I takżeś prędko został uleczony
I pocieszony.
Tak Cię Bóg swoją łaską opatrywał,
że nawet sam pies Tobie usługiwał.
I chleb przynosił posiłkowi Twemu Tobie samemu.
Ponieważ Cię Bóg dał nam za Patrona
Niechże nas zawsze strzeże Twa obrona;
Od morowego powietrza prosimy
Niech nie zginiemy.
Wielce kochany w Bogu Rochu święty,
Któryś dla zasług jest do nieba wzięty,
Uproś nam zdrowie u zagniewanego Boga naszego.
Bo gdy Ty będąc jeszcze tu na ziemi,
Słynąłeś światu cudami wielkimi,
Że sam Bóg z nieba Anioła swojego Zesłał takiego
Żebyś uleczył ranę w lewej nodze,
Strzałą okrutną, przestrzeloną srodze ,
I takżeś prędko został uleczony
I pocieszony.
Tak Cię Bóg swoją łaską opatrywał,
że nawet sam pies Tobie usługiwał.
I chleb przynosił posiłkowi Twemu Tobie samemu.
Ponieważ Cię Bóg dał nam za Patrona
Niechże nas zawsze strzeże Twa obrona;
Od morowego powietrza prosimy
Niech nie zginiemy.


 

Witaj Rochu, mężu święty,
Tyś z wielkiego rodu wzięty!
Krzyżem świętym naznaczony,
Z lewéj boku Twego strony.
Gdy miejsca święte obchodzisz,
Zapowietrzonych przywodzisz
Do zdrowia samém dotknieniem,
Z wielkiem wszystkich podziwieniem.
Pozdrowienieć ponawiamy,
Zachowaj nas - upraszamy -
Od wrzodów, moc nad któremi
Wziąłeś słowy anielskiemi.