TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 2018

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU    4 marca 2018
         1. W trzecią niedzielę Wielkiego Postu Chrystus uświadamia nam, że już najwyższy czas, by dokonać radykalnego uporządkowania naszego życia. Każdy z nas jest prawdziwą świątynią, w której mieszka Pan Bóg, i trzeba zatroszczyć się, by była ona dla Niego godnym mieszkaniem.
         2. Rozważając mękę Pańską, łączymy nasze cierpienia i troski z cierpiącym Jezusem. Zapraszamy na drogę krzyżową w piątek o godz. 16.30. i na gorzkie żale w niedzielę po Mszy Św. o godz. 11.30.

         3. W czwartek, 8 marca zachęcamy do modlitwy w intencjach kobiet i o złożeniu im życzeń. My jako duszpasterze już dziś składamy wszystkim naszym parafiankom najserdeczniejsze życzenia.
          4. Prasa katolicka wyłożona na stoliku przy wyjściu z kościoła. Ofiarę za prasę wrzucamy do skarbony. Bóg zapłać.
          5. Bóg zapłać tym wszystkim, którzy przywieźli elektrośmieci. Dochód ze zbiórki przeznaczony był na cele misyjne. Towar został już zabrany. Było tego dość sporo – podobno najwięcej w naszym dekanacie.
         6. Spotkania scholi parafialnej w soboty o godz. 9.00. Zapraszamy.
         7. W tym tygodniu odeszli odwieczności:
      + Krzysztof Jerzy Malinowski lat 55 ze Smolech.
Nab. Żał. od uczestników pogrzebu w miesiąc od śmierci  04.04. godz. 7.25.  
Od siostry Jadwigi z rodziną 24.04. godz. 7.25.
Od sióstr: Doroty, Renaty i Danuty z rodzinami 04.11. godz. 16.00.   
Od pracowników Gimnazjum w Jasienicy, gdzie pracuje siostra zmarłego  Jadwiga 22.06. godz. 8.15.
Od r. Kamińskich 03.09. godz. 8.00.
     + Jan Suski lat 98 z Żachy Pawły. Pogrzeb jutro o godz. 10.00.
Nab. Żał. od uczestników pogrzebu w miesiąc od śmierci  10.04. godz. 7.25.  

         8. Intencje Mszalne w tym tygodniu
     Poniedziałek
godzina 7.00. + Jana Stanisława w 3 r. śm. i Andrzeja Janiszewskich, Jana Janiszewskiego.
godzina 7.00. + Stanisława Dębek - Msza Św. Gregoriańska
godzina 7.25.  + Kazimierza Kępistego z okazji imienin od Alicji i Mieczysława Pasztaleńców z rodziną.
godzina 7.25.  + Kazimierza Murawskiego z okazji imienin i za jego rodziców: Franciszkę i Józefa.
     Wtorek   
godzina 7.00. + Władysława Ogonowskiego od żony Teresy
godzina 7.00. + Stanisława Dębek - Msza Św. Gregoriańska
godzina 7.25.  Nab. Żał. od uczestnik ów pogrzebu w miesiąc od śmierci + Heleny Falkowskiej.
godzina 7.25. + z c. r. Rzamków + Rozalię Bandarzy. Zarezerwowana
     Środa            
godzina 7.00.  + Stanisława Dębek - Msza Św. Gregoriańska
godzina 7.00. + Władysława Ogonowskiego od córki Eweliny.
godzina 7.25. + Helenę i Stanisława Jamiołkowskich.
      Czwartek
godzina 7.00. Nab. Żał. + Stanisława Tyla w 3 r. śm. i za rodziców z obojga stron.  
godzina 7.00. + Stanisława Dębek - Msza Św. Gregoriańska
godzina 7.25. + Mariannę w 14 r. śm. i Henryka Gierów.   
godzina 7.25. + Wincentego Zęgota od r. Zęgotów.
    Piątek –   
godzina 7.00. + Janusza Niedzielskiego od sąsiadów Wszółkowskich.   
godzina 7.00. + Bożenę Gera od córki Jolanty z rodziną.
godzina 16.30. – Droga Krzyżowa   
godzina 17.00.  + Stanisława Dębek - Msza Św. Gregoriańska
godzina 17.00.  + Bolesława Skłodowskiego od wnuka Mariusza z rodziną.  
     Sobota
godzina 7.00.  + Stanisława Dębek - Msza Św. Gregoriańska
godzina 7.00.  + Władysława Ogonowskiego od córki Małgorzaty z rodziną.
godzina 7.25. + Jadwigę Wardaszka od siostry Ireny z mężem i r. Jarnowskich z okazji urodzin.
godzina 7.25. + Helenę Jastrzębską w 3 r. śm. + Walentego i Ryszarda Jastrzębskich.
    Niedziela  
godzina 9.00.  + Tadeusza Malec w 1 r. śm. i za jego rodziców  
godzina 9.00.  + Krystynę Jasionek od r. Delugów.  
godzina 11.30.  + Krystynę Sokołowską z okazji imienin od męża, córek z rodzinami i teściowej.
godzina 11.30.  + Czesława i Kazimierza Najgrodzkich.   
godzina 16.00.  + Mieczysława Litwę.         
godzina 16.00.  + Stanisława Dębek - Msza Św. Gregoriańska