CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 2018

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU    11 marca 2018
          1. W Wielkim Poście gromadzimy się na nabożeństwach pasyjnych: droga krzyżowa w piątek o godz. 16.30. a gorzkie żale w niedzielę po Mszy Św. o godz. 11.30.
          2. We wtorek, 13 marca przypadnie 5. rocznica wyboru papieża Franciszka. Otoczmy w tym dniu Ojca Świętego i wszystkie jego dzieła naszymi serdecznymi modlitwami.

          3. Prasa katolicka wyłożona na stoliku przy wyjściu z kościoła. Ofiarę za prasę wrzucamy do skarbony. Bóg zapłać.
          4. Spotkania scholii parafialnej w soboty o godz. 9.00. a chóru parafialnego w piątki o godz. 19.00. Zapraszamy.
          5. W przyszłą niedzielę dzieci i nauczyciele ze S. P .w Jasienicy będą sprzedawać ozdoby wielkanocne. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na wyjazd dzieci na Litwę i pomoc polskim dzieciom na Litwie.
          6. Sakrament małżeństwa maja zamiar zawrzeć następujące osoby:
Paweł Biały kaw. z parafii tutejszej i Bauer Anna panna z parafii Szumowo zap. 1.
Michał Tyl kaw. z parafii tutejszej i Martyna Szyszkowska panna z parafii Chrystusa Dobrego Pasterza w Ostrów Mazowiecka zap. 1.

Kto by wiedział o przeszkodach zachodzących między tymi osobami proszony jest o zgłoszenie tego faktu w kancelarii parafialnej.
          7. W tym tygodniu odeszli do wieczności:
     + Jan Suski lat 98 z Żachy Pawły.
Nab. Żał. od uczestników pogrzebu w miesiąc od śmierci  10. 04. godz. 7.25.  
Od córki Barbary z rodziną 12.03. godz. 7.25.
Od r. Krasowskich 22.03. godz. 7.25.  
Od żony Marianny i syna Eugeniusza z rodziną 14.06. godz. 7.25.
Od brata Edwarda Żacha z rodziną 27.03. godz. 7.25.   
Od córki Elżbiety z rodziną    27.03. godz. 7.25.
Od wnuczki Małgorzaty z rodziną 10. 04. godz. 7.25.  
Od K. R. z Kalinowa Nowego do którego należą córki zmarłego: Barbara i Elżbieta 02.12.godz. 9.00.
     + Jan Jastrzębski lat 96 z Jasienicy Podsmolesze. Ostatnio zamieszkały w Ostrów Maz. Pogrzeb dziś o godz. 13.00.
Nab. Żał. od uczestników pogrzebu w miesiąc od śmierci  9. 04. godz. 7.00.
Od r. Skoniecznych i Kos 28.03. godz. 7.25. /x3 wieczny odpoczynek.  

          8. Intencje Mszalne w tym tygodniu    
     Poniedziałek
godzina 7.00. + Janusza Niedzielskiego od r. Gałązków.  
godzina 7.00. + Stanisława Dębek - Msza Św. Gregoriańska
godzina 7.25.  Nab. Żał. od uczestników pogrzebu w miesiąc od śmierci + Stanisława Matysa.
godzina 7.25.  + Jana Suskiego od córki Barbary z rodziną.   
     Wtorek   
godzina 7.00. + Władysława Ogonowskiego od chrześniaczki Grażyny z rodziną.
godzina 7.00. + Stanisława Dębek - Msza Św. Gregoriańska
godzina 7.25. + Mariana, Jana i Janinę Hanów za + z c. r. Hanów i Jankowskich.  
godzina 7.25. + Krystynę Jasionek od koleżanek córki Haliny, Anny, Barbary i Bożeny
     Środa            
godzina 7.00.  + Stanisława Dębek - Msza Św. Gregoriańska
godzina 7.00. + Władysława Ogonowskiego od r. Godlewskich z Kowalówki.
godzina 7.25. + Jadwigę Kosobudzką w 7 r. śm. + Mieczysława, Jacka i Jana Kosobudzkich.   
      Czwartek
godzina 7.00. + Władysława Ogonowskiego od Tadeusza Baranowskiego z rodziną.
godzina 7.00. + Stanisława Dębek - Msza Św. Gregoriańska
godzina 7.25. + Kazimierza Najgrodzkiego w 17 r. śm. + Leontynę i Tadeusza Piszczatowskich.   
godzina 7.25. + Stanisława Zawadzkiego w 1 r. śm. + Jana Sobotkę w 3 r. śm. i ich rodziców – zarezerwowana
    Piątek –   
godzina 7.00. + Władysława Ogonowskiego od Bogdana Jamiołkowskiego z rodziną.    
godzina 7.00. + Bożenę Gera od syna Jarosława.
godzina 16.30. – Droga Krzyżowa   
godzina 17.00.  + Stanisława Dębek - Msza Św. Gregoriańska
godzina 17.00.  + Genowefę Bialuk w 8 r. śm. i za rodziców z obojga stron.    
     Sobota
godzina 7.00.  + Stanisława Dębek - Msza Św. Gregoriańska
godzina 7.00.  + Zbigniewa Pasztaleniec od całej rodziny.   
godzina 7.25. + Leokadię, Stanisława i Wiesława Tymińskich+ Lucynę Orłowską.  
godzina 7.25. + Jana, Marię, Stefana i Ireneusza Malinowskich.   
    Niedziela  
godzina 9.00. + Józefa Oczechowskiego z okazji imienin + Helenę i Anetę Oczechowskich, + Czesława i Zofię Fiedor.   
godzina 9.00.  + Mieczysława Litwę  
godzina 11.30.  + Franciszkę, Mariana, i Tadeusza Stokowskich. Stanisława i Janinę za + z c. r. Matysów od r. Matysów
godzina 11.30.  + Michała w 15 r. śm. i jego żonę Halinę synową Joannę i za + z c. r. Wyszomirskich i Bytofów.   
godzina 16.00.  + Jadwigę Żach w 16 r. śm. + Mieczysława i za rodziców z obojga stron.    
godzina 16.00.  + Stanisława Dębek - Msza Św. Gregoriańska