Parafia pw. św. Rocha Jasienica
you are here: Główna Wydarzenia konsekracja ołtarza
konsekracja ołtarza PDF Drukuj Email
Wpisany przez proboszcz   
sobota, 31 sierpnia 2013 15:40

W piątek 16.08.2013r. ks. Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski dokonał konsekracji ołtarza w naszym kościele parafialnym. Uroczystości te zbiegły się z 130-rocznicą konsekracji naszego kościoła parafialnego i odpustem parafialnym Św. Rocha. Suma odpustowa na której odbyły się te uroczystości była odprawiona o godz. 11.30. Oprócz Ks. Bp. Ordynariusza w uroczystościach udział wzięli: Ks. Bp. Tadeusz Bronakowski i Ks. Bp. Tadeusz Zawistowski, oraz licznie zaproszeni kapłani /około 70/, siostry zakonne, parafianie i goście. Świątynia nie pomieściła tak licznie zgromadzonych wiernych. Tego dnia zostało poświęcone również nowe lektorium.  Lektorium i ołtarz zostały wykonane z granitu i marmuru. Projektantem i wykonawcą jest Jacek Spaulenok z Ostrowi Mazowieckiej i jego firma. Oni również wykonali posadzkę granitową na prezbiterium i w kaplicy Matki Bożej.
Liturgia konsekracji ołtarza jest bardzo rozbudowana. Całość uroczystości w kościele trwało około 2,5 godziny, ale jak stwierdzili sami parafianie na prezbiterium ciągle się coś działo i dlatego czas się nie dłużył. Nad sprawnym przebiegiem liturgii czuwał i wygłaszał komentarze do poszczególnych części Ks. Infułat Jan Sołowianiuk. Miała ona następujący przebieg:
1. Uroczystości rozpoczęły się procesja wejścia. Księża biskupi, kapłani i ministranci w szatach liturgicznych udali się z plebani w procesji do kościoła.
Następnie w imieniu parafian ks. Bp. Ordynariusza i pozostałych Biskupów powitał dyrektor S. P. W Jasienicy Edward Urbanowski i Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka Waldemar Brzostek  Potem głos zabrał Proboszcz Parafii w Jasienicy Ks. Piotr Kapelański. Wspomniał o historii tego kościoła, o jego budowniczych, o tych co ten kościół remontowali i upiększali, o tym co zostało w nim w ostatnim czasie zrobione. Ks. Proboszcz powitał wszystkich znamienitych gości i swoich parafian.
2.  BŁOGOSŁAWIEŃSTWO WODY I POKROPIENIE - Ks. Bp.  idzie przez środek kościoła, kropiąc pobłogosławioną wodą lud, a wróciwszy do prezbiterium kropi ołtarz.
3. LITURGIA SŁOWA -  HOMILIA i WYZNANIE WIARY - W homilii ks. Bp. Ordynariusz  podkreślił znaczenie konsekracji ołtarza w życiu wspólnoty parafialnej oraz podziękował parafianom za wykonanie remontu tej świątyni, a przede wszystkim za wspaniałą współpracę wiernych z proboszczem , bo to tylko dzięki temu to wszystko się udało.
4. Podpisanie dokumentu o konsekracji ołtarza – dekret odczytał Ks. Infułat Tadeusz Śliwowski – Kanclerz Kurii. Podpisały go następujące osoby:
Ks. Bp. Janusz Stepnowski – Biskup Diecezjalny Łomżyński
Ks. Bp. Tadeusz Bronakowski – Biskup pomocniczy
Ks. Bp. Tadeusz Zawistowski – Biskup Senior
Ks. Infułat Jan Sołowianiuk – wikariusz Biskupi ds. duszpasterstwa ogólnego
Ks. Infułat Tadeusz Śliwowski – Kanclerz Kurii
Ks. prał. Jarosław Kotowski – Rektor WSD w Łomży
Ks. prał. Zbigniew Skuza – Vi-ce Rektor WSD w Łomży
Ks. prał. Zenon Jarząbek – Vi-ce oficjał Sądu Biskupiego
Ks. Prałat Jan Okuła - Dziekan Dekanatu Ostrów Maz. Wniebowzięcia NMP
Ks. Kan. Piotr Kapelański – aktualny proboszcz parafii Jasienica
O. Eugeniusz Różański OFM – kapłan pochodzący z parafii Jasienica
Ks. Rafał Figiel – wikariusz parafii w Jasienicy
Starosta Ostrowski Zbigniew Kamiński – tutejszy parafianin
Waldemar Brzostek - Wójt Gminy Ostrów Maz.
Tadeusz Jabłonka – Przewodniczący Rady Gminy Ostrów Maz. 
Jacek Spaulenok – główny wykonawca ołtarza
Waldemar Brzostek – kierownik prac związanych z remontem świątyni 
Włodzimierz Borys – stolarz, firma wykonała prace stolarskie 
Stefan Matys – sołtys wsi Kalinowo – przedstawiciel Rady Parafialnej.
Krystyna Kacpura – Sołtys wsi Jasienica.
5. W ołtarzu w specjalnej tulei zostały zamurowane relikwie pierwszych wieków chrześcijaństwa, dwie monety wybite w 2013r. na pamiątkę 150 r. Powstania Styczniowego, oraz dekret ks. Biskupa Ordynariusza mówiący o konsekracji tego ołtarza.
6. MODLITWA POŚWIĘCENIA I NAMASZCZENIA - Następuje śpiew Litanii do Wszystkich Świętych.
MODLITWA POŚWIĘCENIA i NAMASZCZENIE OŁTARZA - Biskup wylewa święte Krzyżmo na środek ołtarza i na jego cztery rogi. Może również namaścić całą mensę. Potem posługujący podają biskupowi naczynie do umycia rąk.
7. OKADZENIE OŁTARZA I KOŚCIOŁA - Na namaszczonym ołtarzu spala się kadzidło: ogień i woń kadzidła wyrażają to, co dokonuje się na ołtarzu, Ofiarę Chrystusa, która się tu uobecnia i wznosi do Boga jako wdzięczna woń. Okadzenie wnętrza kościoła oznacza, że stał się on domem modlitwy. Okadza się wreszcie wszystkich wiernych jako lud Boży tworzący świątynię Bożą, w której każdy jest duchowym ołtarzem. Po obrzędzie namaszczenia do biskupa podchodzą ministranci  niosący kociołek do spalenia kadzidła i kadzielnice. Biskup okadza ołtarz.
8. OŚWIETLENIE OŁTARZA I KOŚCIOŁA  - Diakon podchodzi do biskupa, który podaje mu zapaloną świecę. Diakon podchodzi do ołtarza i zapala świece przygotowane do sprawowania Eucharystii.
9. LITURGIA EUCHARYSTYCZNA - Niektórzy z wiernych przynoszą chleb, wino i wodę do sprawowania Najświętszej Ofiary. Diakoni i posługujący przygotowują te dary na ołtarzu jak zwykle do Mszy świętej. Procesja z darami była bardzo rozbudowana. Poszczególne wioski i wspólnoty oraz przedstawiciele władz samorządowych złożyli następujące dary ołtarza:  Jasienica  -  Puszka do udzielania Komunii Świętej, ampułki kryształowe, komże kapłańskie – 8 sztuk; Chorzy, których odwiedza ks. proboszcz w każdym miesiącu - Bursa do chorych z wyposażeniem; Starosta Ostrowski Zbigniew Kamiński i Proboszcz parafii ks. Piotr Kapelański - Monstrancja Neogotycka; Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka Waldemar Brzostek - Gong trzydźwiękowy; Rodzice i dzieci, które w tym roku przystąpiły do I Komunii Św.- Figurę Św. Rocha; Kółko Różańcowe z Jasienicy - Figurę błog. Ks. Jerzego Popiełuszki; Króle Duże - Ornat złoty, i  alba; Kalinowo - Lichtarz ołtarzowy i 4 świece olejowe;
Króle Małe - Ornat czerwony i alba; Nieskórz - Ornat złoty haftowany i komplet ampułek; Daniłowo Parcel - Świecznik ołtarzowy i 2 świece olejowe; Kalinowo Parcel - stuły do koncelebry – 2 maryjne i 2 czerwone. Obrus ołtarzowy; Dąbrowa -  Naczynko, stojak do ręczniczka i komplet bielizny kielichowej;
Smolechy - Patena ministrancka i alba; Pęchratka Mała - Ornat złoty i alba; Kowalówka - Ornat czerwony i alba; Żachy Pawły - Hostiarka i welon naramienny  i  komplet bielizny kielichowej; Chmielewo - Dzwonek liturgiczny i naczyńka na oleje święte; Jasienica Parcel - komplet bielizny kielichowej i alba; Wspólnota intronizacji NSJ - Obraz Chrystusa Króla; Anonimowa parafianka – Obrus; Ofiary składane na tacę przeznaczone były tego dnia na dalsze remonty i upiększanie kościoła w Jasienicy
10. MODLITWA EUCHARYSTYCZNA, OBRZĘDY KOMUNI ŚWIĘTEJ MODLITWA PO KOMUNII
11. Podziękowanie w imieniu parafian złożyli Dyrektor S. P. w Kalinowie Adam Jabłonka z rodziną i ks. Proboszcz Piotr Kapelański.
12. Ks. Bp. Poprowadził procesję eucharystyczną dookoła kościoła i udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.
W uroczystościach wzięli udział strażacy z OSP i poczty sztandarowe szkół i strażackie z terenu parafii. Uroczystości uświetnił swoim śpiewem chór parafialny.  
Uroczystości zakończyły się uroczystą procesją wyjścia z Kościoła na plebanię. 
Potem goście udali się na obiad odpustowy na salę gimnastyczną do miejscowego Gimnazjum.
„Czym się Panu odpłacę za tak hojne dary”.
W tym dla nas tak uroczystym dniu , pragniemy podziękować Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za dar wspólnej modlitwy z okazji Uroczystości 130-lecia Konsekracji  naszej świątyni, odpustu parafialnego Św. Rocha i konsekracji nowego ołtarza.  Mając dwa nowe stoły: Stół Słowa i Stół Ciała Pańskiego, mamy nadzieję, że wszyscy, którzy tu się gromadzimy na modlitwę, będziemy obficie czerpać z tych dwóch stołów: przyjmując z wiarą Słowo Boże i przystępując do Komunii świętej.
Konsekracja ołtarza w naszym kościele wypadła w roku wiary. Ten ołtarz to wyraz naszej pogłębiającej się wiary. Ale w tym roku przypada również 150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego.