ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI 2019

ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI       1 stycznia 2019

1. Wszechmogącemu Bogu, do którego należy czas i wieczność, zawierzamy wszystkie nasze dobre plany i nadzieje nowego 2019 roku. Idźmy w nowy czas z nadzieją i ufnością, jakie pielęgnowała w Niepokalanym Sercu Święta Boża Rodzicielka. Obfite błogosławieństwo niech stanie się udziałem całej naszej parafialnej wspólnoty.

2. W Światowym Dniu Modlitwy o Pokój pamiętajmy w naszych osobistych modlitwach o wszystkich, których codzienność naznaczona jest cierpieniem, przemocą oraz grozą wojen i terroryzmu.

3. Dzisiaj za pobożne odśpiewanie lub odmówienie hymnu do Ducha Świętego „O Stworzycielu, Duchu, przyjdź” można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

4. Zapraszamy do udziału w Mszach Świętych w pierwszy piątek i sobotę miesiąca. Msza święta wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa w piątek o godz. 7.00. i o 17.00. Spowiedź pierwszo piątkowa od godz. 6.45. i od 16.30. Czcicieli Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny zapraszamy natomiast na sobotnią Mszę Świętą o godz. 7.00. i o 20.00.

5. W uroczystość Objawienia Pańskiego zwaną Trzech Króli pobłogosławimy kredę, kadzidło podczas wszystkich Mszy Świętych. Poświęconą kredę będzie rozprowadzał pan kościelny Witold przy wyjściu z kościoła. Składając ofiarę za kredę wyrażamy mu wdzięczność za pracę na rzecz naszej parafialnej świątyni. W Ostrowi Mazowieckiej będzie organizowany Orszak Trzech Króli. Początek w parafii Wniebowzięcia NMP o godz. 13.30. i przejście Orszaku ulicami Ostrowi Mazowieckiej do kościoła Chrystusa Dobrego Pasterza.

6. Trwają odwiedziny duszpasterskie rodzin naszej parafii. Składane przy tej okazji ofiary na kościół zostaną przeznaczone na potrzeby parafii na budowę dalszej części parkanu i na ułożenie pozostałych alejek kostką polbrukową na naszym cmentarzu grzebalnym. W tym tygodniu porządek kolędy   będzie następujący: 2.01. środa od godz. 11.00. Kowalówka – 1 ks.   3.01. czwartek od godz. 9.00. Żachy Pawły i Daniłowo Parcele – 2 Ks. 4.01. piątek Dąbrowa – 1 ks. 5.01. Sobota Nieskórz od PGR-u Nieskórz Nitkowiec i Murowanka – 2 Ks.

7. Siostry Benedyktynki w Łomży serdecznie zapraszają na rekolekcje powołaniowe dla dziewcząt pod hasłem „Być kobietą dziś – chrześcijańska propozycja”, służące pomocą w rozeznaniu drogi życiowego powołania.             Rekolekcje będą miały miejsce w klasztorze Sióstr Benedyktynek w Łomży, ul. Dworna 32, w dniach od 23 do 25 stycznia 2019 r. i rozpoczną się o godz. 10.00. Przewodniczył im będzie kapelan Sióstr, ks. dr Sławomir Bartnicki.        Więcej informacji na stronie internetowej Sióstr Benedyktynek: www.benedyktynki.4lomza.pl,

8. Dzisiaj, w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, kończy się oktawa Bożego Narodzenia. Pod Jej opieką wchodzimy w Nowy Rok Pański 2019. Jest to okazja do podsumowania ubiegłego roku. Nasza Parafia liczy 2747 wiernych w 710 rodzinach; Zmarłych 62 Chrztów – 38 , I Komunia 35 , Bierzmowanych 56 Małżeństw 9 Rozdanych Komunii Świętych – około 58000 Ministrantów około 50, Chór parafialny około 20 osób, Kółka Różańcowe 20 w tym 3 małżeństw, 50 osób chorych i starszych jest odwiedzanych przez kapłana z Komunią Świętą co miesiąc, a przed Świętami ponad 56 osób. Niestety jak słyszymy nasza parafia powoli wymiera. Co roku jest nasz coraz mniej.

Najważniejsze prace inwestycyjne i wszelkie wydatki w roku 2018r. przedstawiały się następująco:

Rachunki do Multimedia za cały rok

1200

Monitoring do „KONSALNET”

1200

Energia elektryczna za kościół i plebanię

9000

Podatki do Gminy

1300

Remont i umeblowanie domu parafialnego

20000

Tynkowanie parkanu cmentarza grzebalnego

12000

Budowa nowego parkanu i renowacja fug przy cmentarzu grzebalnym

86000

Komunikanty i hostie, wino mszalne

3000

śmieci z cmentarza

18000

Dekoracje, kwiaty do kościoła

4000

Tace na WSD w Łomży

11000

Na Caritas _ zbiórki charytatywne

11000

Różne opłaty w ŁKD

33000

Opłaty związane z funkcjonowaniem parafii, plebanii i kościoła

24000

Olej opałowy do ogrzewania kościoła

7000

Opłata za wodę

2000

Były prowadzone prace związane z inwentaryzacją cmentarza grzebalnego, wymiana tynków na parkanie wokół cmentarza grzebalnego, budowa nowego parkanu. Można powiedzieć że w tym roku plany inwestycyjne skupiły się na cmentarzu grzebalnym. Ogólnie wydatki w parafii to suma 244532 zł. Całkowity budżet parafii to suma 238335 zł. Są to ofiary złożone przez wiernych z parafii, gości, którzy odwiedzają naszą parafię i prywatnych sponsorów spoza naszej parafii. Po podliczeniu kasy parafialnej z tego roku zabrakło nam 6197 zł. po dodaniu sumy pozostałej z ubiegłego roku 6566 zł. zostało nam 369 zł. Plany inwestycyjne na 2019r. dalej dotyczyć będą cmentarza grzebalnego – dokończenie grodzenia cmentarza grzebalnego, ułożenie kostki na alejce, przykrycie blachą już istniejących parkanów, uporządkowanie skarp wokół ogrodzenia przy kościele. Ofiary składane przy kolędzie na kościół będą przeznaczone na te cele. Będziemy też starać się o odpowiednie pozwolenia na rozbudowę cmentarza. W tym roku po Wielkanocy będzie jeszcze jedna zbiórka po domach na alejki i na ogrodzenie cmentarza. Najważniejszym wydarzeniem ubiegłego roku była oczywiście 100 lecie odzyskania niepodległości.

8. U progu nowego 2019 roku jeszcze bardziej otwórzmy się na Bożą miłość, aby mogła napełnić nasze domy, nasze rodziny i stać się w nas źródłem życia Bożego, z którego będą czerpać inni. W ten sposób stwarzamy szansę spełnienia się naszych najlepszych życzeń, aby budując dom naszej rodziny, naszej wspólnoty parafialnej i naszej Ojczyzny, promieniować Bożym szczęściem, niezależnie od tego, co posiadamy i jaką drogą Pan Bóg nas prowadzi. Niech ten kolejny, rozpoczynający się rok Pański dla nas wszystkich, dla naszych rodzin, dla naszej wspólnoty parafialnej i dla naszej Ojczyzny będzie czasem prawdziwie błogosławionym.