DRUGA NIEDZIELA ADWENTU 2018

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU                                                              9 grudnia 2018

1. Msze Święte roratne sprawowane są w naszym kościele w dni powszednie o godz. 7.00.

2. Szczególnym wydarzeniem na drodze adwentowego oczekiwania będą rozpoczynające się w tym tygodniu rekolekcje adwentowe. Tegoroczne nauki wygłosi nasz parafianin o. Eugeniusz Różański, który w tej chwili jest referentem d. s. misji Franciszkańskich. O. Eugeniusz zostawił w naszej parafii franciszkańskie kalendarze misyjne. Będą je rozprowadzać ministranci przy wyjściu z kościoła. Ofiary składane za kalendarz są przeznaczone na misje. Już dziś zaplanujmy swój udział w tych rekolekcjach. W piątek 14 i w sobotę 16 grudnia Msze Św. o godz. 9.00. 11.30. i o 17.00. a w niedzielę o godz. 9.00. 11.30. i o 16.00. Ofiary składane na tacę w ostatnim dniu rekolekcji są przeznaczone dla o. Eugeniusza na cele misyjne.

4. Dzisiejsza druga niedziela Adwentu, przeżywamy w duchu szczególnej łączności z Kościołem na Wschodzie, w krajach byłego Związku Sowieckiego. Udział w Eucharystii będzie okazją do modlitwy w tej intencji. Zachęcamy także do wsparcia dzieła pomocy naszym braciom na Wschodzie poprzez złożone ofiary do puszki przy wyjściu z kościoła.

5. W tym tygodniu w czwartek przypada kolejna rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Zapraszamy do modlitwy w intencji Ojczyzny.

6. Prasa Katolicka wyłożona na stoliku przy wyjściu z kościoła. Ofiarę za prasę wrzucamy do skarbony.

7. Wizyty u chorych przed świętami w grudniu 11 wtorek: Kalinowo, Króle Duże i Jasienica, środa 12 grudnia: Smolechy, Nieskórz, Żachy Pawły i Daniłowo Parcel, czwartek 13 grudnia: Chmielewo, Dąbrowa, Jasienica Podchmielewie, Jasienica Parcele, Kowalówka, Króle Małe i Pęchratka Mała. Jeżeli ktoś ma w domu osoby starsze lub chore, którym jest trudno dotrzeć do kościoła to proszę już zgłaszać je w kancelarii czy w zakrystii.

8. Chrztu w II dzień świąt na Mszy Św. o godz. 12.00. Proszę o wcześniejsze sporządzenie aktu chrztu. Potrzebny jest akt urodzenia dziecka.

9. Rozprowadzane są już świece „CARITAS” na stół wigilijny w cenie 15 zł. Sprzedaje je pan kościelny przy ołtarzu Św. Antoniego.

10. Intencje Mszalne na nadchodzący tydzień.

       Poniedziałek       
godzina 7.00. Nabożeństwo żałobne  + Jolantę Tyl i za + z c. r. Krasińskich..

godzina 7.00. + Stanisława Sówkę i jego rodziców od Wiesława z rodziną.

godzina 7.25. + Irenę Han od syna Bogdana z żoną i córką Wiolettą.

godzina 7.25. + Krystynę Skupiewską, Józefa Szwarca, + z c. r. Więcławików i Szwarców.    

            wtorek

godzina 7.00. Nabożeństwo żałobne  + Ryszarda Górskiego w 5 r. śm.

godzina 7.00. + Kazimierza Kulik od wnuka Karola z rodziną.  

godzina 7.25. + Anielę Brzózka od r. Chilińskich.  

godzina 7.25. + Stanisława Sówkę od Eugeniusza Wyszomierskiego

           Środa

godzina 7.00. + Kazimierę Zadrożną od sąsiad ów z Budziszewa r. Piwońskich

godzina 7.00. + Stanisława Sówkę i jego rodziców od siostry Jadwigi z rodziną

godzina 7.25. + Irenę Han od Jadwigi Litwa z rodziną zamiast wieńca pogrzebowego.

godzina 7.25. + Andrzeja Kalata od żony Lucyny.    

            Czwartek
godzina 7.00. + Kazimierę Zadrożną od wnuczka Tomka z żoną i dziećmi.

godzina 7.00. + Stanisława Sówkę i jego rodziców od siostry Teresy z rodziną.

godzina 7.25. + Irenę Han od Filomeny Malec z rodziną.

godzina 7.25. + Andrzeja Kalata od sąsiada Adama Lipki.

Piątek – rekolekcje

godzina 9.00. + Celinę w 8 r. śm. i Stanisława Nowaków.    

godzina 9.00. + z c. r. Wódkiewiczów.    

godzina 11.30.   + Krystynę Zyśk od córki Wandy z rodziną.        

godzina 11.30. + z c. r. Różańskich i Żebrowskich.  

godzina 17.00. + Andrzeja Ziemaka od Pauliny i Mariusza Radomskich.    

godzina 17.00. + Kazimierę Zadrożną od Danuty Wrony.  

            Sobota – rekolekcje

godzina 9.00. + Teresę i Czesława Krupów, Genowefę i Franciszka Boreckich.      

godzina 9.00. + Kazimierza w 22 r. śm. + Zofię, Stanisława i Krystynę Litwów i za rodziców z obojga stron.    

godzina 11.30.   + Adolfa i Apolonię Nowak.          

godzina 11.30. + Stanisława i Czesława Staniaszek.    

godzina 17.00. + Teresę Dębek od K. Ż. R. z Jasienicy.          

godzina 17.00. + Jadwigę w 14 r. śm. + Kazimierza i Piotra Karwowskich.    

            Niedziela – rekolekcje    

godzina 9.00. + Jana Żebrowskiego w 35 r. śm. + Krzysztofa Jastrzębskiego.      

godzina 9.00. + Stanisławę Rzamek w 6 r. śm+ Mieczysława Rzamek, + Mariannę i Antoniego Jastrzębskich.

godzina 11.30.   + Franciszka Litwę w 3 r. śm. + Mieczysława Karolaka.        

godzina 11.30. + Bogdana Bielskiego w 4 r. śm.

godzina 16.00. + Marię Baranowską + Władysława Jastrzęba, Pawła i Mariana Więcławów.          

godzina 16.00. + Józefę w 22 r. śm.i Władysława Frączyk, Grzegorza i Stanisławę Więcławik.