JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA 2018

JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA               25 listopada 2018

1. Dziś jest ostatnia niedziela miesiąca listopada. Ofiary składane na tacę są przeznaczone na budowę nowego parkanu przy cmentarzu grzebalnym. Za ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.

2. Za tydzień rozpoczyna się nowy rok liturgiczny i okres Adwentu – czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Wejdźmy w ten piękny, choć krótki czas wyciszeni i odpowiednio duchowo nastawieni. Następna niedziela – I niedziela Adwentu, to niedziela seminaryjna. Ofiary składane na tacę będą przeznaczone na potrzeby WSD w Łomży.

3. Prasa Katolicka wyłożona na stoliku przy wyjściu z kościoła. Ofiarę za prasę wrzucamy do skarbony.

4. W pierwszą sobotę grudnia nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi odprawimy o godz. 7.00. i o 20.00. Serdecznie zapraszamy.

5. Nasza organistka pani Joasia zakończyła już roznoszenie opłatków. Składa serdeczne Bóg zapłać za gościnne i serdeczne przyjmowanie jej w swoich domach i za złożone ofiary. Jeżeli ktoś był nieobecny w tym czasie w domu, to po opłatki może zgłaszać się albo osobiście do niej, albo do zakrystii. Jeżeli ktoś potrzebuje małe opłatki też zgłasza się do zakrystii.

6. Są już czytane nowe zdrowaśki. Jeżeli ktoś zauważył jakieś błędy, to zgłaszamy je w Kancelarii lub w zakrystii.

7. Rekolekcje Adwentowe w naszej parafii `14,15 i 16 grudnia. . Serdecznie zapraszamy szczególnie do spowiedzi. Przeprowadzi je nasz parafianin o. Eugeniusz Różański, który w tej chwili jest referentem d. s. misji Franciszkańskich. O. Eugeniusz zostawił w naszej parafii franciszkańskie kalendarze misyjne. Będą je rozprowadzać ministranci przy wyjściu z kościoła. Ofiary składane za kalendarz są przeznaczone na misje.

8. Wizyty u chorych przed świętami w grudniu 11 wtorek: Kalinowo, Króle Duże i Jasienica, środa 12 grudnia: Smolechy, Nieskórz, Żachy Pawły i Daniłowo Parcel, czwartek 13 grudnia: Chmielewo, Dąbrowa, Jasienica Podchmielewie, Jasienica Parcele, Kowalówka, Króle Małe i Pęchratka Mała. Jeżeli ktoś ma w domu osoby starsze lub chore, którym jest trudno dotrzeć do kościoła to proszę już zgłaszać je w kancelarii czy w zakrystii.

9. Chrzty w II dzień świąt na Mszy Św. o godz. 12.00. Proszę o wcześniejsze sporządzenie aktu chrztu. Potrzebny jest akt urodzenia dziecka.

10. Jeżeli ktoś postawił nowy pomnik na cmentarzu, a nie uregulował jeszcze opłat cmentarnych, to proszę o jak najwcześniejsze wpłacenie należności.

11. W tym tygodniu odeszli do wieczności:

+ Celina Pietrusińska lat 80 z Dąbrowy

         Nab. żałobne od uczestników pogrzebu w 2 miesiące od śmierci 19.01.2019r. godz. 7.25

         Od syna Lucjana 13.02.2019r. godz. 7.25 w 3 m. od śmierci.

Od K.Ż.R. z Dąbrowy, do którego zmarła należała 17.05.2019r. godz. 17.00.  

Od r. Nagórków 14.03.godz. 7.25.

Od r. Pietruszyńskich 21.02. godz. 7.25.

         Od r. Kuraków 07.03. godz. 7.25.

+ Witold Falkowski lat 65 z Nieskórza

Nab. żałobne od uczestników pogrzebu w 2 miesiące od śmierci 18.01.2019r. godz. 7.25

Od córki Magdaleny z rodziną i syna Dariusza z rodziną 23.03. godz. 7.25.

+ Stanisław Ziemak lat 66 z Warszawy pochodzący z Chmielewa

Msza Św. od uczestników pogrzebu w 2 miesiące od śmierci 19.01.2019r. godz. 7.25

Od r. Soliwodów 27.02. godz. 7.25

Od brata Mirosława Jamiołkowskiego z rodziną 21.02. godz. 7.25.

+ Kazimierz Baranowski lat 90 z Jasienicy Parceli.

Nab. żałobne od uczestników pogrzebu w 2 miesiące od śmierci 21.01.2019r. godz. 7.25

Od żony Stanisławy i syna Pawła 22.02.godz. 7.25.

Od syna Bogdana z rodziną 25.02.godz. 7.25.

Od właścicieli i pracowników firmy „Piomax” gdzie pracuje syn zmarłego Bogdan 08.06. godz. 7.25

Od r. Wybraniak i Wagner 11.03. godz. 7.25.

Od r. Łuniewskich 12.03. godz. 7.25.

Od syna Marka z rodziną 13.03. godz. 7.25.