TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 2018

TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU        18 listopada 2018
1. W czwartek, w dniu patronki muzyki kościelnej, św. Cecylii, pamiętamy w modlitwie o tych, którzy muzyką i śpiewem upiększają liturgię w naszym kościele. Najlepsze życzenia dla naszej organistki – pani Joasi, chórowi parafialnemu, zespołowi „Kwiaty Polskie”, ks. Kazimierzowi i wszystkim uczestnikom warsztatów muzycznych, które odbywały się w naszej parafii, a którzy podczas tej Mszy Św. śpiewali pieśni liturgiczne. Niech Pan Bóg Wam wszystkim błogosławi, a Św. Cecylia wspomaga w tym śpiewaniu dla chwały Bożej i dobra ludzi.
2. Jak było ogłaszane już wcześniej dziś ofiary składane do puszek są przeznaczone na Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej prowadzony przez ks. Kaźmierza.

3. Za tydzień, w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, oddajemy cześć Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata. Jest to również ostatnia niedziela miesiąca listopada. Ofiary składane na tacę są przeznaczone na remont i budowę parkanu wokół cmentarza grzebalnego. Chrzty w niedzielę na Mszy Św. o godz. 9.00.
4. Prasa Katolicka wyłożona na stoliku przy wyjściu z kościoła. Ofiarę za prasę wrzucamy do skarbony.  
5. Nasza organistka pani Joasia będzie dalej kontynuować roznoszenie opłatków. Pamiętajmy, że składając ofiarę pani organistce wynagradzamy jej całoroczną pracę w naszej parafii. Dobrze wiemy, że kościół bez śpiewu i organisty jest cichy i smutny. P. Joanna będzie roznosić opłatki codziennie od godz. 8.30. W tym tygodniu w poniedziałek: Smolechy, Nieskórz Murowanka i i Jasienica ul. Kościelna, we wtorek Żachy Pawły i Daniłowo Parcele, w czwartek pozostała część Nieskórza, w  Piątek Kowalówka, i Jasienica Parcele, /pozostała część/ w, w sobotę Króle Małe i Pęchratka Mała. Jeżeli ktoś był nieobecny w tym czasie w domu, to po opłatki może zgłaszać się albo osobiście do niej, albo do zakrystii.
6. Są już czytane nowe zdrowaśki. Jeżeli ktoś zauważył jakieś błędy, to zgłaszamy je w Kancelarii lub w zakrystii.
7. Prace związane z poprawkami pomników na cmentarzu, układania kostki przy pomnikach powinne być zgłaszane U Ks. Proboszcza jako administratora cmentarza. Bez pozwolenia nie wykonujemy żadnych robót na cmentarzu.
8. W tym tygodniu zmarła: +  Halina Wróbel lat 94 z Jasienicy  
     Nab. żał. od uczestników pogrzebu w 2 miesiące od pogrzebu 16.01. godz. 7.25.
    Od córki Zuzanny i syna Włodzimierza z rodziną 14.02. godz. 7.25
    Od zięcia Edwarda i wnuczka Piotra z żoną 11.03. godz. 7.25.
    Od r. Hrycynów 11.04. godz. 7.25.
    Od r. Kowalczyków 13.05. godz. 17.00.
    od Bogumiły i Andrzeja Turków 12.06. godz. 7.25.
    Od Celinki i Marka Pasztaleniec 12.07. godz. 7.00.
    Od r. Dmochowskich i Piórkowskich 11.10. godz. 16.30.
    Od r. Kurowskich 09.08. godz. 20.00.
    Od sąsiadów r. Piotraków i Suchcickich 11.09. godz. 7.00.
    Od Weroniki i Eugeniusza Kich w 1 r. śm. 12.11. godz. 7.25.
    Od r. Piotrowskich 11.12. godz. 7.00.
    Od bratanicy Zofii Młynarczyk z rodziną 16.02. godz. 7.25
    Od Eugeniusza Wyszomierskiego 20.02. godz. 7.25
+ Mirosław Antoni Wilk lat 68 z Żachy Pawły.
     Nab. żał. od uczestników pogrzebu w 2 miesiące od pogrzebu 17.01. godz. 7.25.
     Od żony i syna z rodziną 14.02. godz. 7.25.  
9. Intencje Mszalne na nadchodzący tydzień.
       Poniedziałek     
godzina 7.00.  + Bogdana Kaczmarczyk – Msza Święta Gregoriańska.
godzina 7.00.  + z c. r. Kędzierskich    
godzina 7.25.  + Stanisławę Wardaszka od r. Nowaków.
godzina 7.25.  + Kazimierza w 11 r. śm. i Zofię w 3 r. śm. Krakówków.  
    wtorek
godzina 7.00.  + Bogdana Kaczmarczyk – Msza Święta Gregoriańska.
godzina 7.00.  + Sabinę i Jana Staniaszek od syna i córki z rodziną.    
godzina 7.25.  + Kazimierza Kulik od wnuczki Agnieszki z rodziną.  
godzina 7.25.  + Kazimierza Kulik od r. Kowalczyków.     
          Środa
godzina 7.00.  + Mariana Skłodowskiego od syna Henryka z rodziną.  
godzina 7.00.  + Bogdana Kaczmarczyk – Msza Święta Gregoriańska.
godzina 7.25.  + Mariannę Zawadzką od córki Barbary z rodziną.   
godzina 7.25.  + Janusza Kowalewskiego w 1 r. śm.  
godzina 17.00. Nab. Żał. od uczestników pogrzebu w miesiąc od śmierci + Haliny Żach.  
Po Mszy Św. zacznie się całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu.
    Czwartek
godzina 7.00.  + Bogdana Kaczmarczyk – Msza Święta Gregoriańska.
godzina 7.00.  + Mariana Skłodowskiego od wnuczki Marioli z dziećmi zamiast kwiatów.   godzina 7.25. + z c. r. Pasztaleńców.        
godzina 7.25.  .  + Kazimierza Kulik od Tomasza z żoną i z dziećmi i r. Kalatów.
godzina 17.00. Nab. Żał. + Zdzisława Mikołajczyka od p. Organistki, księży pracujących w naszej parafi, zespołu „Kwiaty Polskie” i chóru parafialnego w których śpiewa brat zmarłego Andrzej.
Zakończenie Adoracji.
    Piątek
godzina 7.00.  + Bogdana Kaczmarczyk – Msza Święta Gregoriańska.
godzina 7.00.  + Stasnisławę Sławińską w 12 r. śm. Teresę, Antoniego i Wiktorię Sławińskich.    
godzina 7.25.  + Mariannę Zawadzką od córki Wiesławy z rodziną.
godzina 7.25.  + Anielę Brzózka od syna Arkadiusza z rodziną.   
           Sobota
godzina 7.00.  + Bogdana Kaczmarczyk – Msza Święta Gregoriańska.
godzina 7.00.  + Mariana Skłodowskiego od Marianny Gromek zamiast kwiatów.
godzina 7.25. + Mariannę w 8 r. śm. i Mirosława Tylów.    
godzina 7.25. + Andrzeja Ziemaka od zarządu i pracowników „ Skłodowski S. J.” w Zarębach Kościelnych  gdzie pracuje tata zmarłego.
    Niedziela     
godzina 9.00.  + Bronisława w 15 r. śm. i Stanisławę Grodzkich    
godzina 9.00.  za + członkinie K. Ż. R. z Nieskórza i za + z rodzin członkiń tego kółka godzina 11.30.   Mariana i Helenę Subda.      
godzina 11.30.  + Bogdana Kaczmarczyk – Msza Święta Gregoriańska.
godzina 16.00.  + Henrykę Rajchembach w 1 r. śm. Ryszarda i za rodziców z obojga stron.
godzina 16.00.  + Stefanię, Jana, Zdzisława, Wandę, i za + z c. r. Murawskich i Frączyków.  

 

Godzina

Kto adoruje

18.00.

Wszyscy

19.00

Wspólnota Intronizacji

20.00

Kółka Różańcowe Małżeństw

21.00.

Wszyscy

22.00

Komorowo

23.00

Dąbrowa

24.00

Nieskórz

01.00

Jasienica

02.00

Chmielewo

03.00

Króle Duże

04.00

Kowalówka

05.00

Pęchratka Mała

06.00

Króle Małe

06.30.

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

7.00

Msze Święte

08.00

Gimnazjum

09.00

S. P. w Jasienicy

10.00

Smolechy

11.00

Kalinowo

12.00

Rosochate

13.00

Daniłowo Parcel

14.00

Żachy Pawły

15.00

Koronka do Miłosierdzia Bożego - Kalinowo Parcel

16.00

Jasienica Parcel

17.00