PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 2018

PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU     4 lutego 2018
          1. Jutro, we wspomnienie św. Agaty, zgodnie z tradycją, po każdej Mszy Świętej, pobłogosławimy przyniesiony chleb oraz wodę.
          2. W przyszłą niedzielę przypada wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, obchodzone jako Światowy Dzień Chorego. Po każdej Mszy Św. będziemy udzielać sakramentu Namaszczenia chorych. /dla chętnych/ Sakrament namaszczenia mogą przyjąć osoby chore i w podeszłym wieku, będące w stanie łaski uświęcającej. Zachęcamy rodziny, aby pomogły chorym i starszym krewnym w dotarciu do świątyni. Ofiary składane na tacę będą przeznaczone na olej opałowy do ogrzewania naszej świątyni.

          3. Prasa katolicka wyłożona na stoliku przy wyjściu z kościoła. Ofiarę za prasę wrzucamy do skarbony. Bóg zapłać.    
          4. W tym tygodniu odeszła do wieczności:  + Helena Jamiołkowa lat 95 z Chmielewa. Nab. Żał. od uczestników pogrzebu w miesiąc od śmierci 27.02. godz. 7.25. W styczniu 2019 roku będzie odprawiana Msza Św. Gregoriańska od rodziny.
w następujących godzinach:
1. godz. 11.30. – od syna Kazimierza z rodziną.
2. godz. 7.00. – od syna Mirosława z rodziną – Nab. Żał.     
3. godz. 7.00. – od córki Marianny z rodziną
4. godz. 7.00. – od wnuczki Małgorzaty Ziemak z rodziną
5. godz. 7.00. – od wnuka Tomasza Wineckiego z rodziną.
6. godz. 11.30. – od księży, organistki, chóru i scholki w których śpiewają synowa i wnuczki zmarłej  
7. godz. 7.00. - od r. Szwarców  
8. godz. 7.00.  – od r. Delugów i Kotomskich.  
9. godz. 7.00. – od r. Kaczorowskich
10. godz. 7.00. – od r. Gawlików i Teresy Jamiołkowskiej.
11. godz. 7.00. – od r. Soliwodów
12. godz. 7.00. – od r. Najgrodzkich
13. godz. 11.30. – od. K. R. z Chmielewa do którego należy synowa zmarłej Małgorzata
14. godz. 7.00. - syna Bogdana z rodziną
15. godz. 7.00. – od chrześniaczki Jadwigi Dębkowskiej z rodziną
16. godz. 7.00. – od r. Ogonowskich
17. godz. 7.00. – od r. Dąbrowskich i Kempistych
18. godz. 7.00. – od Michała Kempisty z rodziną
19. godz. 7.00. – od całej rodziny     
20. godz. 11.30. od stowarzyszenia „Nad Wągrodą” i zespołu „Kwiaty Polskie”  
21. godz. 7.00. – od całej rodziny
22. godz. 7.00. – od całej rodziny
23. godz. 7.00. – od całej rodziny
24. godz. 7.00. – od całej rodziny
25. godz. 7.00. – od całej rodziny
26. godz. 7.00. – od całej rodziny
27. godz. 11.30. – od córki Barbary z rodziną  
28. godz. 7.00. – od całej rodziny
29. godz. 7.00. – od całej rodziny
30.  godz. 7.00. – od całej rodziny
          Poniedziałek
godzina 7.00. + Bolesława Han od córki Cecylii z mężem i córką
godzina 7.00. + Wandę Zając od synów: Jacka, Adama, Grzegorza i Zbigniewa.  
godzina 7.25.  + Mieczysława Zęgotę i za rodziców z obojga stron.   
godzina 7.25. Nab. Żał. + Apolonię i Hieronima Grygrów.
         Wtorek
godzina 7.00. + Bolesława Han od r. Hanów z Kowalówki.
godzina 7.00.  + Joannę Wyszomierską od r. Zarębów.
godzina 7.25.  +Stanisława Morawskiego w 3 r. śm. i za + z c. r. Morawskich i Runów.  
godzina 7.25. + Jadwigę Spirzewską w 50 r. śm. i za jej męża Tadeusza i za rodziców z obojga stron.  
          Środa      
godzina 7.00. + Joannę Wyszomierską od r. Baczewskich.  
godzina 7.00. + Bolesława Han od r. Więcławików i Białych z Kowalówki.
          Czwartek  
godzina 7.00.  + Bolesława Han od sąsiada Brzostka z rodziną.   
godzina 7.00.  Nab. Żał. + Joannę Wyszomierską od r. Lucyny  i Krzysztofa Wyszomirskich z całą rodziną.     
godzina 7.25.  +Mariannę Zawojek + Jadwigę i Jana, Stefana i Stanisława Łapińskich,
godzina 7.25. + Halinę i Mariana Skłodowskich od siostry Krystyny z rodziną.     
           Piątek
godzina 7.00.  Nab. Żał. + Annę Wardaszka w 6 r. śm. + Adama  i za rodziców z obojga stron.  
godzina 7.00. + Bolesława Han od sąsiadów r. Litwów.    
godzina 7.25. Nab. Żał. od uczestników pogrzebu w miesiąc od śmierci +Teresy Żelazowskiej.
          Sobota     
godzina 7.00.  + Bolesława Han od r. Chilińskich z Kowalówki.   
godzina 7.00.  Nab. Żał. + Józefa Krupę w 13 r. śm. + Stanisława i Zofię, Jana, za + z c. r. Krupów, + Mariannę i Jana Staniaszków.
godzina 7.25.  Nab. Żał. + Jadwigę, Jana, i Józefa Mikołajczyków.
godzina 7.25.  + Mieczysława Staniaszek i za rodziców z obojga stron.
          Niedziela  
godzina 9.00.  O zdrowie, błog. Boże, potrzebne łaski i opiekę M. B. dla Lucyny Murawskiej z okazji urodzin.  
godzina 9.00. za parafian.
godzina 11.30. + Stanisława Dębek w 4 r. śm. i jego rodziców: Mariannę i Jana .  
godzina 11.30. + Bolesława Han od Wspólnoty Intronizacji NSJ w naszej parafii.
godzina 16.00. O zdrowie, błog. Boże, potrzebne łaski i opiekę M. B. dla Pawła Symon z okazji 18 r. urodzin.  
godzina 16.00.  + Stanisławę i Waleriana Szymańskich+ z c. R. Szymańskich + Mariannę i Wacława Sówków.